Speciální zkoušky z vodní práce

15.09.2013 00:00

Umístnění: II. cena, 85 bodů
Rozhodčí: L. Pulkrábek, Jaroslav Šíma, Aleš Potužák, Radina, MVDr. J. Hlaváč
Pořadatel: ČMMJ, o.s., Okresní myslivecký spolek Klatovy
Místo: Klatovy-Malý Bor